Ombygging Andøy videregående skole, avd. Romteknologi

Oppdragsgiver: Nordland fylkeskommune Org.nr: 964982953
Telefon: 75650000
Web: www.nfk.no/ E-post: post@nfk.no
Kontaktpunkt: +47 99621525
Primær kontakt: Lillian Evjen
Primær kontakt e-post: lilevj@nfk.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Nordland Fylkeskommune planlegger ombygging av eksisterende lokaler ved Andøy videregående skole. Lokalene skal etableres som undervisningslokaler.  Det ønskes tilbud på følgende: ombygging av lokaler som tidligere er benyttet som TIP- linje (Teknikk og Industriell Produksjon) . Det anbefales at tilbyder er fysisk tilstede ved befaring for bedre forståelse av oppdragets omfang og kompleksitet.  Befaring Tirsdag 22.06.2020 kl. 12.00 
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.07.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no