Vaterland Bussterminal AS - oppgradering av innendørs dekke og himling

Oppdragsgiver: Viken fylkeskommune Org.nr: 921693230
Telefon: 32300000
Web: www.viken.no E-post: post@viken.no
Primær kontakt: Beate Bull
Primær kontakt e-post: beatebu@viken.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Oppdragsgiver Vaterland Bussterminal AS skal oppgradere eksisterende dekket og himling innendørs på Oslo Bussterminal. Oppgradering av dekket omfatter sliping og utbedring av gulv i terminalens østre og vestre fløyer. Det skal etableres ny himling med integrert belysning, ventilasjon mv. og akustisk demping.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.07.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no