Viser resultat etter treff i "Emballasje, plast" Registrer varemerke

A-plast

Plastprodukter til oppdrett og foredling, kar, basseng, rognsylinder, klekkeinnlegg, startforingskar og glassfiberkar.


Færch

Faerch ble grunnlagt i 1969 og produserer emballasje for ferdigretter.