Viktig fokus på sjømatindustrien

Illustrasjon artikkel

Tirsdag overleverte Sjømatindustriutvalget sin NOU/utredning til fiskeriminisker Aspaker på en pressekonferanse i Tromsø.

Utvalget ble nedsatt av daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i 2013, og fikk i oppdrag å se på rammebetingelsene for sjømatindustrien.

- Jeg fnner mange gode anbefalinge ri rapporten, spesielt er det gledelig at utvalget ser behovet for økt satsning på forskning og utvikling .Dette er en bransje som har et enormt uutnyttet potensiale. Flere av forslagene må imidlertid utredes nærmere, sier bransjeansvarlig for fisk i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Ann-Solveig Sørensen.

Særlig hvitfiskindustrien har i en årrekke hatt utfordringer med dårlige resultater, og er en bransje som er preget av lite innovasjon og investeringer.  

Les mer på Kystmagasinets hjemmesider.