Fiskerinæringens innkjøpsverktøy

Illustrasjon artikkel

Piscus.no er innkjøpsverktøyet for fiskeri og havbruksnæringen i Norge. Som en komplett innkjøpsguide over alle aktører i fiskerinæringen, er Piscus.no en målrettet kommunikasjonskanal mot innkjøpere. Nettsiden forenkler innkjøperens søk etter aktuelle leverandører.

Piscus.no består av norske aktører innenfor:

- Fiskeoppdrett - Fangstnæringen

- Fiskeforedling - Sjømateksportører

- Havneregister - Leverandører

Det nære og omfattende samarbeidet med Fiskeri- og havbruksnæringen  har medvirket til Piscus’ posisjon i markedet.

 

Medlemsfordeler Piscus.no

Som medlem på Piscus.no treffer du kunden i kjøpsøyeblikket. Daglig formidles det salg via piscus.no Uavhengig av markedsstrategi, vil du kunne få motta henvendelser du ellers ikke ville ha fått, og få bygget merkevare som en trygg leverandør og økt sannsynlighet for vekst i etablerte og nye markeder.  Som medlem i Piscus er mulighetene mange:

 

Firmapresentasjon

Som medlem får din bedrift en åpen firmapresentasjon med link til hjemmesiden. Det er også mulighet for å legge inn brosjyrer, firmalogo, bilder, videoer og en optimalisert tekst. Du får også med et ubegrenset antall produkt-, agentur- og varemerkeoppføringer. Søkeord er også inkludert i pakken, og gjør det lettere å finne din bedrift gjennom søk på Piscus.

 

Medlemsverktøy

Våre medlemsverktøy gjør det lett for deg å finne nye potensielle samarbeidspartnere, leverandører og kunder. For en innføring av bruken av disse, ta kontakt med oss.

 

Anbuds- og nyhetsformidling

Du vil kunne motta utlyste anbud på deres fagområder – direkte på e-post. Det er også mulig å legge ut anbud på Piscus, som vi så videreformidler til aktuelle bedrifter.

Dere vil også kunne legge ut nyheter om deres virksomhet og produkter på deres profil. Avhengig av nyhetenes relevans for våre brukere, vil den også bli publisert på Piscus’ forside, og bli inkludert i vårt månedlige nyhetsbrev.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Anne Stenshol eller Lise Klingen, eller bruk vår hovedmail kontakt@piscus.no