Fiskeoppdrettere sier ja til vekst

Illustrasjon artikkel

I forbindelse med at regjeringen har tilbydd fem prosent vekst i kapasitet mot strenge lusekrav, har hele 88 prosent av landets fiskeoppdrettere levert søknad.

Det er strenge krav som stilles. Ikke mer enn 0,2 voksne hunnlus per oppdrettsfisk, og maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus er tillatt i henhold til de nye kravene.

Miljøkravene vil gjelde for hele oppdrettsløyvet, og er blant de strengeste kravene som noen gang er stilt. Hensikten til kravene er å hundre at lakselus utvikler resistens mot medikamentelle behandlinger.

Vederlaget  for kapasitetøkningen er satt til 1 million kroner, og halvparten av dette går til vertskommunene. Dette mener fiskeriminister Elisabeth Aspaker er viktig.

- Kommunene er viktige samarbeidspartnere for havbruksnæringen, og jeg mener det er riktig at store deler av vederlaget for økt kapasitet går tilbake til kommune, sier Aspaker til regjeringens nettsider.

Få mer informasjon her.