Rapport fra Nor-Fishing 2016

Illustrasjon artikkel

Årets messe kunne vise til en markant økning av antall besøkende. Som på tidligere messer kan man konkludere med at dette er en svært viktig arena for utstillere, organisasjoner, besøkende og delegater innen fiskerinæringen.

Bilde: Copyright Nor-Fishing

økning i antall besøkende

I år var antall besøkende på messen 17 460. Sammenlignet med 2014 var dette en økning på 27% og representanter fra hele 56 nasjoner besøkte messen.  Antall utstillere var 550.

Innovasjonsprisen

Bilde: Copyright Nor-Fishing

Gikk i år til Scantrol Deep Vision for utvikling av en ny metode for trålovervåking. Fiskeriminister Per Sandberg overrakk den gjeve prisen. De to andre finalistene var Havforskningsinstituttet med et fangstkontrollprosjekt og Selfa Arctic SAS med verdens første helt elektriske fiskefartøy.

Nor-Fishing med gjentagelse av Studentdagen

Studentdagen er et svært viktig ledd i å bringe studentene nærmere fiskerinæringen og næringen nærmere studentene. Flere spennende aktiviteter ble derfor arrangert for studentene på messens siste dag. 

Piscus og Norway Exports med stand

Representanter fra Piscus - fiskerinæringens innkjøpsportal og Norrway Exports var selvsagt tilstede for å treffe besøkende samt eksisterende og nye kunder.

Les mer om Nor-Fishing her