Pressrelease fra Jumo AS: Ny papirløs skriver JUMO LOGOSCREEN 600

Illustrasjon artikkel

Velkjent teknologi med et innovativt betjeningskonsept Den nye LOGOSCREEN 600 kombinerer JUMO`s lange erfaring med papirløse skrivere med et helt nytt og sikkert visualisering konsept. Med et ICON-basert system, i de fleste tilfeller maks. tre "touch-bevegelser", vil displayet vise de ønskede prosessdataene.

Den nye JUMO LOGOSCREEN 600 papirløse skriveren kombinert med et innovativt betjeningskonsept.

Ulike typer av JUMO LOGOSCREEN 600 er tilgjengelig for prosessdataregistrering. Basismodellen måler ikke inngående data som inneholder mere enn 24 analoge og digitale prosessverdier som mottas fra eksterne systemer i slave eller master driftmodus via et Ethernet grensesnitt med Modbus TCP eller RS485 grensesnitt med Modbus RTU. Toppmodellene er utstyrt med tre eller seks universale analoge innganger, to analoge utganger, 12 digitale innganger og 12 individuelt valgbare digitale inn-/utganger. Det kompakte designet med en montasjedybde på 119mm (inkludert tilkoblingskontakten) gjør at skriveren kan monteres i et kontrollskap med liten dybde.

Målesignalene blir lagret i det interne minnet i henhold til grupper med en konfigurerbar minnesyklus fra 125 millisekunder opp til 32,000 sekunder. Dataene kan hentes ut ved hjelp av en USB minnepenn eller via et Ethernet-grensesnitt.

I JUMO LOGOSCREEN 600 vises de tilkoblede prosess- signalene enten som grafer (vertikale eller horisontale), søylediagrammer, som tekst eller som digitale diagrammer. I tillegg til dette kan man via setup programmet få opptil seks ulike prosesskjermer ut i fra individuelle behov.

Takket være det fleksible lagringssystemet er viktige produksjonsdata tatt vare på for fremtidige produksjonsprosesser. Det kraftfulle PCA3000 PC programmet er tilgjengelig for evaluering av data, og PCC. Kommunikasjonsprogrammet er tilgjengelig for automatisk innhenting av data.

Installasjonsprogrammet gjør denne kompakte loggeren enkel og rask å konfigurere for en hurtig oppstart.

 

Når du er koblet til et Ethernet-nettverk vil den installerte web serveren fungere via nettleseren.

I tillegg er det mulig å overvåke JUMO LOGOSCREEN 600 via den nye JUMODevice appen.