JUMO AS: Pressrelease digiLine

Illustrasjon artikkel

JUMO digiLine åpner døren for Industri 4.0 Intelligent og bus-kapatibelt koblingssystem for digitale sensorer som brukes innen væskeanalyse.

Systemet muliggjør en etablering at intelligente sensornettverk.

Alle viktige måleparametere for væskeanalyse kan måles med kun ett system.

Og i tillegg til dette kan de velkjente JUMO produktene integreres for grums og syremåling.

 

 

JUMO digiLine pH- og redox sensorer leveres som en enhet bestående av sensorer med gjenbrukbar elektronikk.
Sensornettverket JUMO digiLine øker antall sensorer som kan tilkobles JUMO AQUIS touch (måle og regulerings instrumenter for multiparametere)

digiLine er også godt egnet for bruk direkte i kombinasjon med JUMO mTRON T.

Dette er helt unikt i dagens marked!

JUMO digiLine sensornettverk kan bygges i en stjerne form, eller med flere avgreninger, hvilket muliggjør fleksible løsninger for nesten alle bruksområder.

Dette åpner helt nye muligheter innen industrier som næringsmiddel, farmasøytisk og vannbehandling.

Parallelt med digiLineprotokollen er det også mulighet for en analog utgang (4-20mA) dette gjør at disse intelligente sensorene også kan integreres i eldre, eksisterende systemer.

Ved hjelp av en PC og programvaren DSM (Digital Sensor Management) forenkles behandlingen av alle måleverdiene.

Kalibreringsdata og loggeverdiene blir lagret direkte i sensoren, dette gir en omfattende dokumentasjon av hele livssyklusen til systemet. 
 

www.jumo.no