Søken om kunnskap om og beskyttelse av det siste kjente uutnyttede marine økosystemet - mesopelagiske arter

Illustrasjon artikkel

AZTI fra Spania leder SUMMER et prosjekt som er finansiert av Horizon2020.


Prosjektet ønsker å få bredere kunnskap om mesopelagiske fiskearter, en kjent
men uutnyttet marin ressurs.


Studien vil utvikle en protokoll for å estimere biomassen av disse artene,
undersøke mulighetene som oppstår ved å høste av disse, og de tilknyttede
risikoene, slik at innhøstingen kan være bærekraftig.


Prosjektet - som varer frem til 2023 - har et budsjett på 6,5 millioner Euro og
består av 22 forskningsinstitutt og firmaer fra ti forskjellige land. Prosjektet har
oppstartsmøte 24-26. september 2019 i Bilbao, Spania, hvor mer enn 70 forskere
er på plass.

 

Bilbao, 23. September 2019 - Teknologisk utvikling og forskning har bidratt til
betraktelig mer kunnskap om havet og ressursene som finnes der. Det er likevel flere
områder hvor vi har for lite kunnskap, og det er økosystemer i havet som fremdeles
ikke er utforsket. En av disse er det mesopelagiske økosystemet. Dette systemet er
lokalisert på mellom 200 og 1000 meters dyp, og biomassen av mesopelagiske
fiskearter i denne sonen er estimert til å være i størrelsesordenen 10 milliarder tonn.
Dette er ti ganger høyere enn den totale biomassen fisk i havet. Dersom disse
estimatene er korrekte, er de mesopelagiske artene de største kjente marine
ressursene som fremdeles ikke høstes på av mennesker.
Men hvilke arter består dette samfunnet av? Hvilke muligheter finnes det dersom vi
starter å høste på disse artene? Hvordan ville slik høsting påvirke andre marine
organismer og økosystem? Hvilken effekt vil utnyttelsen av disse ha på det marine
miljøet? For å svare på disse spørsmålene, koordinerer det spanske forskningsinstituttet
AZTI et forskningsprosjekt finansiert av Horizon2020. Dette initiativet ønsker å øke
kunnskapsnivået om det mesopelagiske økosystemet for å bedre kunne vurdere
mulighetene og risikoene assosiert ved utnyttelse av dette.
Prosjektet ønsker å utvikle mer nøyaktige metoder for å kunne estimere
biomassestørrelsen, og kvantifisere økosystemtjenestene som mesopelagiske samfunn
bidrar til. Dette er f.eks. hvordan de kan være en ressurs innenfor fiskefôrindustrien,
hvordan den fungerer i den trofiskenæringskjeden og hvilken rolle ressursene spiller
innenfor havets klimareguleringsprosesser.

 

Innenfor prosjektets ramme vil vi også få kunnskap om hvordan disse organismene
bidrar til sekvestrering av atmosfærisk CO2. I tillegg vil vi utforske i hvilken grad disse
artene kan brukes som kilde til fiskemel og den prosesserte matindustrien, samt som en
mulig kilde for bioaktive komponenter for helse og ernæringsindustrien. forklarer
Xabier Irigoien, forskningssjefen ved AZTI.
For å kunne nå disse målene vil prosjektet høste inn forskningskvoter fra det
mesopelagiske økosystemet. Dette systemet fungerer i dag som matfatet for organismer
på høyere trofiskenivå med stor økonomisk og kulturell verdi, som f.eks. blekksprut,
tunfisk, haier, rokker, dypvannsfisker, sjøfugler og havpattedyr som hvaler og delfiner.
Bærekraftig forvaltning av mesopelagiske arter
FAO skriver i sin siste rapport at verdensbefolkningen kommer til å nå 10 milliarder innen
2050, og vil behøve 70% mer mat for å dekke behovet på dette tidspunktet. Ettersom
verdens fiskerier allerede nå er på et maksimum med tanke på bærekraft, har denne
ressursen møtt mye interesse både som fôr for havbruksnæringen og innenfor helse og
ernæringsindustrien.
For å kunne utnytte denne ressursen på et bærekraftig vis, må vi ha tillitsverdige
estimater på hvor mye som finnes av den, og vurdere hvilke risikoer som er assosiert
med et mulig fiskeri. Vi må gi svar på kritiske kunnskapshull som for eksempel hvor stor
biomassen er og hvordan artene er distribuert i tid og rom, poengterer Irigoien.
I tillegg vet vi heller ikke noe kvantitativt om rollen artene spiller i fangst av CO2. De
mulige fordelene ved å høste disse artene kan være lavere enn kostnaden på grunn av
dens rolle som mat for andre arter eller dens rolle i det globale klimaregnskapet. Vi bør
derfor gjennomføre en større helhetlig vurdering av fiskeriet, før den kommersielle
høstingen starter opp sier eksperten.
Om forskningspartnerne
Det er AZTI som koordinerer SUMMER prosjektet. Forskningsinstituttet spesialiserer seg
på den maritime fiskeriverdikjeden, og å drive med både strategisk og anvendt forskning
for å kunne generere ny kunnskap.
Fra Norge deltar forskere fra SINTEF Ocean, Universitetet i Oslo, NOFIMA, Universitetet
i Bergen og Havforskningsinstituttet.

 

 

 

 

 

Les mer om sintef ocean as her

Les også:
Nyhetsbrev fra Astrup
TESS kjøper i PSO
Vónin lanserer Nordic Diamond
Fin flyt med JUMO PINOS L01
Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk
Nestlé forskningssenter velger hygienisk design fra Rittal
Åkrehamn Trålbøteri AS har levert kolmuletrål til ms Birkeland
Awarded large contract with Eidsvaag Rederi
Awarded second contract with Ulstein Shipyard
Premiere for nytt gulvskap fra Rittal på Hannovermessen
Optimar satser på prosessering av marint restråstoff
Nyhetsbrev fra Nor-Fishing: Åpent for søknader til Nor-Fishings Innovasjonspris 2020
Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker
Momek Services i Melbu!
Pressemelding: Spar miljøet og følg reglene med Rittal
Pressemelding fra Rittal AS: RiTherm 6.4 - oppdatert programvare for optimal kjøling av apparatskap
Vel blåst for Aqua Nor 2017
SINTEF NORLAB BLIR NORGES STØRSTE NORSKEIDE LABORATORIESELSKAP
Astrup AS tilbyr nå tynnplater i forskjellige stålkvaliteter fra lager
Alu Design & Services AS introduserer nytt superflott design av stol og tilhørende skinne
Palleteringsanlegg og elevatorsystemer fra Holmek
Nytt system til tank blanketing gir sikkerhet i din prosess
Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS
Fra TOOLS til TESS
Cer-Wool keramisk matterull for varme og beskyttelse
Trenger du en oversikt over hvem som kan levere doseringspumper?
Synliggjør dine anbud på piscus.no
TESS og EIVA-SAFEX går sammen
Rognboka er lansert
Nyhet fra Holmek Palletering AS: LOSSE- OG PALLETERINGSANLEGG TIL RAMOEN FERDIG LEVERT!
Nyhet fra Nordic Supply System AS
Sikrer fremtidig ekspansjon
RUSTFRIE STROPPEMASKINER FOR FISKE- OG NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN
Nyhetsbrev fra Astrup
Nytt produkt: Cflow minibløggeri
Lyngsøe Rainwear på norske hender
Steinsvik og DNV GL utvider samarbeidet
NITO-medlemmer startet produksjon av hånddesinfeksjon: - En selvfølge at vi trår til
Nyheter fra RMIG
Senest 15. mai avgjøres det om Nor-Fishing 2020 går som planlagt
ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL
Nor-Fishing 2020 er avlyst
TESS med norsk fôrslange på Nor-Fishing
Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon
Fiskepodden
Nyhet fra Nordic Supply System
Holund Elektronikk AS: OMBORDKOMMUNIKASJON - ENTEL UHF RADIO
Vi lanserer Nor-Fishing Digital!
Nor-Fishing Digital svært godt mottatt av næringen
LOS Marine satser på skipsservice
Tyske SIMONA Group kjøper 75% av Stadpipe AS
Tydelig visning med JUMO diraVIEW
Cookies
Nytt fra Holund Elektronikk
Årets sjømateksport
Aktuelt fra Fresvik Produkt AS
Nor-Fishing - programmet er oppdatert
Driftssikker online-måling av brom JUMO tecLine Br-giver med analog og digital funksjon
DanFish International 2017
JUMO AS: Pressrelease digiLine
Nedgang i lakseproduksjonen - pressemelding fra Sjømat Norge
Lag egne uttrekk på Piscus
VESO med oppkjøp av kommersielle aktiviteter fra AGRONOR AS
Nyhet fra Astrup: Aluflex aluminium gangbane
Nytt smart sokkelsystem fra Rittal
ASSA ABLOY Entrance Systems Norge med nyhet om ECOproduct og BIM utmerkelse
Produktivitetskonferansen i Kristiansund 1. - 2. november 2016
Les siste PiscusNytt her
VAKI Aquaculture Systems Ltd. Nå en divisjon i Pentair
Pressemelding: Ny storkontrakt for Marina Solutions
PERSONVERN
Rensefiskkonferansen og medikamentfri lakseluskontroll 2017
Kystlab med stillingsutlysning
Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT
Sikkerhetsrommet beskytter verdifullt drikkevann
Sjømat Norge: Generalforsamling og årskonferanse blir 4.-6. april 2017 i Tromsø
Pressemelding: Aqua Circle AS skifter navn til Aquality AS
Rittal møter Industri 4.0 med nytt gulvskap
Nye oppdrettsregler fra 15. oktober 2017
Vi åpner kontor i Stavanger
TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI
Nå blir det lettere å gå til kai ved Triplex
Sjømateksport for 69 milliarder kroner
Fresvik Produkt AS med nyhet: Selvlukkende hengsler til fryse- og kjøledører
Enkel påføring av byggskum
TESS digitalisering bidrar til økt fortjeneste for sine kunder
Klippfiskseminar 2018
Nyhet fra Vönin Refa: Bacalao 740 slår an
ONS-veteran med innovative nyheter
Viktig fokus på sjømatindustrien
Triangel med ny app for avvik og hendelsesregistrering - nyhetsbrev august 2016
Nor-Fishing 2018 vel gjennomført!
Rapport fra Nor-Fishing 2016
Nor-Fishing 21. - 24. august 2018: Informasjon om bestilling og mer
Fikk du med deg vårt messetilbud til Nor-Fishing 2018?
Brønnbåter med innovativ utforming
Pressrelease fra Jumo AS: Ny papirløs skriver JUMO LOGOSCREEN 600
Pressemelding: TESS runder 50
Økt lønnsomhet. Viktig møte under torskefisk-konferansen i Tromsø.
Watech lanserer ny rekylfri undervannsdyse!
Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene
Pressemelding fra TESS: inngår avtale med Odfjell Drilling
Punkt- og kontinuerlig nivåmålinger med JUMO NESOS
Rapport fra Nor-Fishing
Øwre-Johnsen AS med ny løsning for smøreolje
Nytt produkt fra Jumo: JUMO AQUIS touch P fortsetter å vokse
Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse
RMIG - en av verdens største leverandører og produsenter av perforerte og relaterte produkter
Norge eksporterte sjømat for 9,1 milliarder kroner i oktober
DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse
Pressemelding fra Vangbo AS - ThermoTec - alt innen varme- og støyisolasjon
Nytt IoT grensesnitt for klimakontroll
Nyhetsbrev fra Astrup
Møt JUMO på EURO EXPO i Ålesund 22.-23. november
TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk
LofotFishing 2017
TESS signerte avtale med National Oilwell Varco
Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet
ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER
Kvanne Industrier: KIAS-døren med uslåelig livsløpsregnskap.
Fresvik Produkt AS med rimelige kjøle- og frysedører
IKKE MEDLEM ENNÅ?
Pressemelding fra Multivac AS: MULTIVAC tar over slicer-divisjonen til VC999
Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+
Digitalisering av kataloger
La SmartLink fra Atlas Copco gjøre jobben for deg!
Nytt PiscusNytt på vei
Rittal integrerer kjøling i VX25 gulvskapet
TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland
Annonsèr på Piscus.no
TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin
30år med Unik Filtersystem
Produktnyhet fra Jumo AS: JUMO dTRANS p20-serien, nå med SIL-sertifisering
Eksportører av Skrei® i 2015
Strategisk viktig kontrakt for Brødrene Dahl i viktig segment
Bli medlem på Piscus.no
Piscus ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!
Clarity proteinskimmere
LinSelect - få vårt nye designverktøy og produktvelger nå
Pressemelding fra Rittal AS 15.09.16 - Energieffektivt kjøleaggregat for mindre IT-applikasjoner
Møt Rittal på SPS IPC Drives 2018
Produktnyheter fra Astrup
Produktnyhet
Les siste nyhetsbrev fra Marina Solutions AS
JUMO Safety Performance: Funksjonell sikkerhet - problemfritt!
Kjøling med hygienisk design for næringsmiddelindustrien
SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet
Holund Elektronikk AS med ny vanntett drone
MULTIVAC på Anuga FoodTec 2018
Nor Shipping 2017
Aquality lanserte ny sorteringsmaskin for rognkjeks
TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark
Rittal bygger morgendagens fabrikk
Nå kan du søke på Innovasjonsprisen 2019
Ny Wire Terminal fra Rittal Automation Systems - Kabelbearbeiding nå åtte ganger raskere
Nøyaktig temperaturmåling med JUMO dTRANS T06
Pressemelding fra TESS
Avtale med Bremnes Seashore
Storkontrakt til LOS Marine AS
Scantrol Deep Vision vinner av Innovasjonsprisen
Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef
ROI-kalkulator lanseres av Rittal for automatisering hos tavlebyggere
Byggfugemasse som herder i minusgrader
Stor kranleveranse til hypermoderne krillfartøy
Den mekaniske produksjonstiden er halvert hos Addiva Production
Marin Supply AS lanserer live chat på www.marinsupply.no
Kontrakt om leveranse av flytemolo med småbåthavn til Øygarden kommune
NORD-NORGES INTERNASJONALE FISKERIMESSE
Kapperestsalg på rustbestandig og spesialstål
TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll
SINTEF Molab og Kystlab inngår intensjonsavtale om fusjon
PISCUS.NO - finn oversikt over agenturer og varemerker
Piscus og Kystmagasinet er på Lofotfishing
Ny energibesparende Blue e+ chiller fra Rittal
Sikre og effektive Edge Data Center utvikler prosesser i stålindustrien
Pressemelding fra Aukra Maritime 13.02.2018: Norsk klyngesamarbeid sikrer innovasjon og arbeidsplasser, Fiskeriminister Per Sandberg besøker Aukra Maritime
Sikrer drift for Aukra Maritime
Produktnyheter fra Astrup
Ny daglig leder ved MULTIVAC AS
Texaco Delo er en verdensomspennende smøreoljeserie for heavy-duty markedet.
Fiskeoppdrettere sier ja til vekst
Nyhet fra Rittal: Automatisk behandling av endehylser - selv uten trykkluft
Ønsker høyt verdsatt oppdrettsekspertise fra Norge
Produktnyhet fra Jumo AS: JUMO diraTRON - En ny generasjon av kompakte styreenheter Intuitiv drift og bredt funksjonsområde
Satset i nedgangstid
Les siste utgave av Piscusnytt
Vónin Refa: Komplett utstyrspakke til nye «Granit»
Ny 3-fas panelmontert termostat fra JUMO
NYHET - ASSA ABLOY OH1042S
DESMI: Newsletter June 2017
Ny forhandler av Blåkläder
Nordic Supply System AS introduserer automatiske sager med presisjonsvekt fra Astrech
Uno-X Smøreolje blir til YX Smøreolje
Satsing og økt fokus på det russiske markedet har gitt resultater for Optimar
Trykksensor for næringsmiddelindustrien JUMO TAROS S46 H
Fresvik hengsel - sjølvlukkande hengsler til fryse- og kjøledør
For Sale Assets from the former BMV LAKSEVÄG YARD in Bergen, Norway! More than 500 lots.
Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905
NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz
Revisjonscontainere til Equinor
Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as
Aqua Nor 2019 - Du finner oss på stand A1-208
Rittal presenterer kjøleløsning for automasjons og kontrollskap
AQUA NOR 2019
Nyansettelse i SalmoBreed
JUMO på Aquanor 2019
Nyhetsbrev fra Astrup
Nok en besøksrekord på Aqua Nor!
Innovasea Akvakultur AS
Nytt produkt fra JUMO
Nyhetsbrev fra Fresvik Produkt
Napier og FMV inngår enda en nybyggingskontrakt
Ny utgave av PiscusNytt er ute nå
Rittal styrker samarbeidet i Skandinavia for fortsatt vekst
Vanndagen 21. mars i Molde
Albert E. Olsen blir TESS
Holund Elektronikk lanserer
FERDIGTILPASSA ISOLASJONSPANEL TIL KJØLEROM, FRYSEROM OG NÆRINGSBYGG I FISKEINDUSTRIEN
STORT UTVALG AV VÅT-EKSOSDELER FRA VANGBO A/S
STOR FUSJON: RMIG KJØPER MEVACO
Rask tilkobling av rundledere
Pressemelding fra Rittal - Nytt kjøleaggregat hos SKF forbedrer energieffektiviteten
TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad
Sagautomat fra Nordic Supply System AS
Nettbutikken med eksosdeler! Vangbo.no
Inneklimaseminar i Molde 24. april
Kabelgrep
Ny Rittal Edge Data Center konfigurator fra Rittal
R. STAHL TRANBERG Celebrates First BlueLine Lighting Order
Nytt spesialkar for lagring og rensing av muslinger, østers, skjell og andre skalldyr
Utvidet samarbeid med Siemens
Stofnfiskur har fått fornyet godkjenning av eksport av rogn til Chile
Fresvik Produkt med påskehilsen og åpningstider for påsken
Treårsavtale med TechnipFMC
Ensilasjetanker fra Momek PTN
Stor interesse for BJØRDAL produkter til Akvakultur og Oppdrettnæringen
Produktnyhet fra Preplast Industrier AS
Utstillerlisten for Nor-Fishing er publisert
Flest ulykker blant sjarkfiskerne
Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern
Nordic Flekkemaskin for salt- og klippfiskproduksjon
Husk å ta med deg siste utgave av PiscusNytt og Kystmagasinet på Aquanor 2017

Produktnyheter

Nyhetsbrev fra Astrup

illustrasjon

TESS kjøper i PSO

illustrasjon

Vónin lanserer Nordic Diamond

illustrasjon

Fin flyt med JUMO PINOS L01

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Nestlé forskningssenter velger hygienisk design fra Rittal

illustrasjon

Åkrehamn Trålbøteri AS har levert kolmuletrål til ms Birkeland

illustrasjon

Awarded large contract with Eidsvaag Rederi

illustrasjon

Awarded second contract with Ulstein Shipyard

illustrasjon

Premiere for nytt gulvskap fra Rittal på Hannovermessen

illustrasjon

Optimar satser på prosessering av marint restråstoff

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Nor-Fishing: Åpent for søknader til Nor-Fishings Innovasjonspris 2020

illustrasjon

Relekta med produktnyhet: Nytt kran- og bomfett som ikke hakker

illustrasjon

Momek Services i Melbu!

illustrasjon

Pressemelding: Spar miljøet og følg reglene med Rittal

illustrasjon

Pressemelding fra Rittal AS: RiTherm 6.4 - oppdatert programvare for optimal kjøling av apparatskap

illustrasjon

Vel blåst for Aqua Nor 2017

illustrasjon

SINTEF NORLAB BLIR NORGES STØRSTE NORSKEIDE LABORATORIESELSKAP

illustrasjon

Astrup AS tilbyr nå tynnplater i forskjellige stålkvaliteter fra lager

illustrasjon

Alu Design & Services AS introduserer nytt superflott design av stol og tilhørende skinne

illustrasjon

Palleteringsanlegg og elevatorsystemer fra Holmek

illustrasjon

Nytt system til tank blanketing gir sikkerhet i din prosess

illustrasjon

Nye Duplex filtre fra Holund Elektronikk AS

illustrasjon

Fra TOOLS til TESS

illustrasjon

Cer-Wool keramisk matterull for varme og beskyttelse

illustrasjon

Trenger du en oversikt over hvem som kan levere doseringspumper?

illustrasjon

Synliggjør dine anbud på piscus.no

illustrasjon

TESS og EIVA-SAFEX går sammen

illustrasjon

Rognboka er lansert

illustrasjon

Nyhet fra Holmek Palletering AS: LOSSE- OG PALLETERINGSANLEGG TIL RAMOEN FERDIG LEVERT!

illustrasjon

Nyhet fra Nordic Supply System AS

illustrasjon

Sikrer fremtidig ekspansjon

illustrasjon

RUSTFRIE STROPPEMASKINER FOR FISKE- OG NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Astrup

illustrasjon

Nytt produkt: Cflow minibløggeri

illustrasjon

Lyngsøe Rainwear på norske hender

illustrasjon

Steinsvik og DNV GL utvider samarbeidet

illustrasjon

NITO-medlemmer startet produksjon av hånddesinfeksjon: - En selvfølge at vi trår til

illustrasjon

Nyheter fra RMIG

illustrasjon

Senest 15. mai avgjøres det om Nor-Fishing 2020 går som planlagt

illustrasjon

ET FERDIGBLANDET ALTERNATIV TIL MØRTEL

illustrasjon

Nor-Fishing 2020 er avlyst

illustrasjon

TESS med norsk fôrslange på Nor-Fishing

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS styrker sin markedsposisjon

illustrasjon

Fiskepodden

illustrasjon

Nyhet fra Nordic Supply System

illustrasjon

Holund Elektronikk AS: OMBORDKOMMUNIKASJON - ENTEL UHF RADIO

illustrasjon

Vi lanserer Nor-Fishing Digital!

illustrasjon

Nor-Fishing Digital svært godt mottatt av næringen

illustrasjon

LOS Marine satser på skipsservice

illustrasjon

Tyske SIMONA Group kjøper 75% av Stadpipe AS

illustrasjon

Tydelig visning med JUMO diraVIEW

illustrasjon

Cookies

illustrasjon

Nytt fra Holund Elektronikk

illustrasjon

Årets sjømateksport

illustrasjon

Aktuelt fra Fresvik Produkt AS

illustrasjon

Nor-Fishing - programmet er oppdatert

illustrasjon

Driftssikker online-måling av brom JUMO tecLine Br-giver med analog og digital funksjon

illustrasjon

DanFish International 2017

illustrasjon

JUMO AS: Pressrelease digiLine

illustrasjon

Nedgang i lakseproduksjonen - pressemelding fra Sjømat Norge

illustrasjon

Lag egne uttrekk på Piscus

illustrasjon

VESO med oppkjøp av kommersielle aktiviteter fra AGRONOR AS

illustrasjon

Nyhet fra Astrup: Aluflex aluminium gangbane

illustrasjon

Nytt smart sokkelsystem fra Rittal

illustrasjon

ASSA ABLOY Entrance Systems Norge med nyhet om ECOproduct og BIM utmerkelse

illustrasjon

Produktivitetskonferansen i Kristiansund 1. - 2. november 2016

illustrasjon

Les siste PiscusNytt her

illustrasjon

VAKI Aquaculture Systems Ltd. Nå en divisjon i Pentair

illustrasjon

Pressemelding: Ny storkontrakt for Marina Solutions

illustrasjon

PERSONVERN

illustrasjon

Rensefiskkonferansen og medikamentfri lakseluskontroll 2017

illustrasjon

Kystlab med stillingsutlysning

illustrasjon

Nyhet fra Ølen Betong: BETONG TIL OPPDRETT

illustrasjon

Sikkerhetsrommet beskytter verdifullt drikkevann

illustrasjon

Sjømat Norge: Generalforsamling og årskonferanse blir 4.-6. april 2017 i Tromsø

illustrasjon

Pressemelding: Aqua Circle AS skifter navn til Aquality AS

illustrasjon

Rittal møter Industri 4.0 med nytt gulvskap

illustrasjon

Nye oppdrettsregler fra 15. oktober 2017

illustrasjon

Vi åpner kontor i Stavanger

illustrasjon

TESS med ny generasjon tinemetode - TFSI

illustrasjon

Nå blir det lettere å gå til kai ved Triplex

illustrasjon

Sjømateksport for 69 milliarder kroner

illustrasjon

Fresvik Produkt AS med nyhet: Selvlukkende hengsler til fryse- og kjøledører

illustrasjon

Enkel påføring av byggskum

illustrasjon

TESS digitalisering bidrar til økt fortjeneste for sine kunder

illustrasjon

Klippfiskseminar 2018

illustrasjon

Nyhet fra Vönin Refa: Bacalao 740 slår an

illustrasjon

ONS-veteran med innovative nyheter

illustrasjon

Viktig fokus på sjømatindustrien

illustrasjon

Triangel med ny app for avvik og hendelsesregistrering - nyhetsbrev august 2016

illustrasjon

Nor-Fishing 2018 vel gjennomført!

illustrasjon

Rapport fra Nor-Fishing 2016

illustrasjon

Nor-Fishing 21. - 24. august 2018: Informasjon om bestilling og mer

illustrasjon

Fikk du med deg vårt messetilbud til Nor-Fishing 2018?

illustrasjon

Brønnbåter med innovativ utforming

illustrasjon

Pressrelease fra Jumo AS: Ny papirløs skriver JUMO LOGOSCREEN 600

illustrasjon

Pressemelding: TESS runder 50

illustrasjon

Økt lønnsomhet. Viktig møte under torskefisk-konferansen i Tromsø.

illustrasjon

Watech lanserer ny rekylfri undervannsdyse!

illustrasjon

Laksekroner på hele 2,3 milliarder til kommunene

illustrasjon

Pressemelding fra TESS: inngår avtale med Odfjell Drilling

illustrasjon

Punkt- og kontinuerlig nivåmålinger med JUMO NESOS

illustrasjon

Rapport fra Nor-Fishing

illustrasjon

Øwre-Johnsen AS med ny løsning for smøreolje

illustrasjon

Nytt produkt fra Jumo: JUMO AQUIS touch P fortsetter å vokse

illustrasjon

Dobbelt jubileum på Industriens Motemesse

illustrasjon

RMIG - en av verdens største leverandører og produsenter av perforerte og relaterte produkter

illustrasjon

Norge eksporterte sjømat for 9,1 milliarder kroner i oktober

illustrasjon

DVH-Pris til SKF på Industriens Motemesse

illustrasjon

Pressemelding fra Vangbo AS - ThermoTec - alt innen varme- og støyisolasjon

illustrasjon

Nytt IoT grensesnitt for klimakontroll

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Astrup

illustrasjon

Møt JUMO på EURO EXPO i Ålesund 22.-23. november

illustrasjon

TESS Øst har kjøpt majoriteten i Smøreteknikk

illustrasjon

LofotFishing 2017

illustrasjon

TESS signerte avtale med National Oilwell Varco

illustrasjon

Brødrene Dahl sitt neste steg innen sprinkler og brannsikkerhet

illustrasjon

ET UNIVERSELT SMØREFETT MED MANGE BRUKSOMRÅDER

illustrasjon

Kvanne Industrier: KIAS-døren med uslåelig livsløpsregnskap.

illustrasjon

Fresvik Produkt AS med rimelige kjøle- og frysedører

illustrasjon

IKKE MEDLEM ENNÅ?

illustrasjon

Pressemelding fra Multivac AS: MULTIVAC tar over slicer-divisjonen til VC999

illustrasjon

Ny versjon av verdens første vanntette drone: SPLASH DRONE 3+

illustrasjon

Digitalisering av kataloger

illustrasjon

La SmartLink fra Atlas Copco gjøre jobben for deg!

illustrasjon

Nytt PiscusNytt på vei

illustrasjon

Rittal integrerer kjøling i VX25 gulvskapet

illustrasjon

TESS signerte samarbeidsavtale med Trucknor Hordaland

illustrasjon

Annonsèr på Piscus.no

illustrasjon

TESS Øst signerte samarbeidsavtale med Volvo Maskin

illustrasjon

30år med Unik Filtersystem

illustrasjon

Produktnyhet fra Jumo AS: JUMO dTRANS p20-serien, nå med SIL-sertifisering

illustrasjon

Eksportører av Skrei® i 2015

illustrasjon

Strategisk viktig kontrakt for Brødrene Dahl i viktig segment

illustrasjon

Bli medlem på Piscus.no

illustrasjon

Piscus ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god jul!

illustrasjon

Clarity proteinskimmere

illustrasjon

LinSelect - få vårt nye designverktøy og produktvelger nå

illustrasjon

Pressemelding fra Rittal AS 15.09.16 - Energieffektivt kjøleaggregat for mindre IT-applikasjoner

illustrasjon

Møt Rittal på SPS IPC Drives 2018

illustrasjon

Produktnyheter fra Astrup

illustrasjon

Produktnyhet

illustrasjon

Les siste nyhetsbrev fra Marina Solutions AS

illustrasjon

JUMO Safety Performance: Funksjonell sikkerhet - problemfritt!

illustrasjon

Kjøling med hygienisk design for næringsmiddelindustrien

illustrasjon

SjømatNorge med pressemelding: Sjømat en del av det grønne skiftet

illustrasjon

Holund Elektronikk AS med ny vanntett drone

illustrasjon

MULTIVAC på Anuga FoodTec 2018

illustrasjon

Nor Shipping 2017

illustrasjon

Aquality lanserte ny sorteringsmaskin for rognkjeks

illustrasjon

TESS åpner i nye lokaler i Telemark teknologipark

illustrasjon

Rittal bygger morgendagens fabrikk

illustrasjon

Nå kan du søke på Innovasjonsprisen 2019

illustrasjon

Ny Wire Terminal fra Rittal Automation Systems - Kabelbearbeiding nå åtte ganger raskere

illustrasjon

Nøyaktig temperaturmåling med JUMO dTRANS T06

illustrasjon

Pressemelding fra TESS

illustrasjon

Avtale med Bremnes Seashore

illustrasjon

Storkontrakt til LOS Marine AS

illustrasjon

Scantrol Deep Vision vinner av Innovasjonsprisen

illustrasjon

Vestfold Plastindustri AS har ansatt ny markedssjef

illustrasjon

ROI-kalkulator lanseres av Rittal for automatisering hos tavlebyggere

illustrasjon

Byggfugemasse som herder i minusgrader

illustrasjon

Stor kranleveranse til hypermoderne krillfartøy

illustrasjon

Den mekaniske produksjonstiden er halvert hos Addiva Production

illustrasjon

Marin Supply AS lanserer live chat på www.marinsupply.no

illustrasjon

Kontrakt om leveranse av flytemolo med småbåthavn til Øygarden kommune

illustrasjon

NORD-NORGES INTERNASJONALE FISKERIMESSE

illustrasjon

Kapperestsalg på rustbestandig og spesialstål

illustrasjon

TESS åpnet sitt 111. servicesenter i Norge på Austevoll

illustrasjon

SINTEF Molab og Kystlab inngår intensjonsavtale om fusjon

illustrasjon

PISCUS.NO - finn oversikt over agenturer og varemerker

illustrasjon

Piscus og Kystmagasinet er på Lofotfishing

illustrasjon

Ny energibesparende Blue e+ chiller fra Rittal

illustrasjon

Sikre og effektive Edge Data Center utvikler prosesser i stålindustrien

illustrasjon

Pressemelding fra Aukra Maritime 13.02.2018: Norsk klyngesamarbeid sikrer innovasjon og arbeidsplasser, Fiskeriminister Per Sandberg besøker Aukra Maritime

illustrasjon

Sikrer drift for Aukra Maritime

illustrasjon

Produktnyheter fra Astrup

illustrasjon

Ny daglig leder ved MULTIVAC AS

illustrasjon

Texaco Delo er en verdensomspennende smøreoljeserie for heavy-duty markedet.

illustrasjon

Fiskeoppdrettere sier ja til vekst

illustrasjon

Nyhet fra Rittal: Automatisk behandling av endehylser - selv uten trykkluft

illustrasjon

Ønsker høyt verdsatt oppdrettsekspertise fra Norge

illustrasjon

Produktnyhet fra Jumo AS: JUMO diraTRON - En ny generasjon av kompakte styreenheter Intuitiv drift og bredt funksjonsområde

illustrasjon

Satset i nedgangstid

illustrasjon

Les siste utgave av Piscusnytt

illustrasjon

Vónin Refa: Komplett utstyrspakke til nye «Granit»

illustrasjon

Ny 3-fas panelmontert termostat fra JUMO

illustrasjon

NYHET - ASSA ABLOY OH1042S

illustrasjon

DESMI: Newsletter June 2017

illustrasjon

Ny forhandler av Blåkläder

illustrasjon

Nordic Supply System AS introduserer automatiske sager med presisjonsvekt fra Astrech

illustrasjon

Uno-X Smøreolje blir til YX Smøreolje

illustrasjon

Satsing og økt fokus på det russiske markedet har gitt resultater for Optimar

illustrasjon

Trykksensor for næringsmiddelindustrien JUMO TAROS S46 H

illustrasjon

Fresvik hengsel - sjølvlukkande hengsler til fryse- og kjøledør

illustrasjon

For Sale Assets from the former BMV LAKSEVÄG YARD in Bergen, Norway! More than 500 lots.

illustrasjon

Rent drikkevann - Online Analysis System Type 8905

illustrasjon

NY 5G BASE-MARINE ANTENNE 450 - 3800 MHz

illustrasjon

Revisjonscontainere til Equinor

illustrasjon

Pressemelding: TESS kjøper opp ICO as

illustrasjon

Aqua Nor 2019 - Du finner oss på stand A1-208

illustrasjon

Rittal presenterer kjøleløsning for automasjons og kontrollskap

illustrasjon

AQUA NOR 2019

illustrasjon

Nyansettelse i SalmoBreed

illustrasjon

JUMO på Aquanor 2019

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Astrup

illustrasjon

Nok en besøksrekord på Aqua Nor!

illustrasjon

Innovasea Akvakultur AS

illustrasjon

Nytt produkt fra JUMO

illustrasjon

Nyhetsbrev fra Fresvik Produkt

illustrasjon

Napier og FMV inngår enda en nybyggingskontrakt

illustrasjon

Ny utgave av PiscusNytt er ute nå

illustrasjon

Rittal styrker samarbeidet i Skandinavia for fortsatt vekst

illustrasjon

Vanndagen 21. mars i Molde

illustrasjon

Albert E. Olsen blir TESS

illustrasjon

Holund Elektronikk lanserer

illustrasjon

FERDIGTILPASSA ISOLASJONSPANEL TIL KJØLEROM, FRYSEROM OG NÆRINGSBYGG I FISKEINDUSTRIEN

illustrasjon

STORT UTVALG AV VÅT-EKSOSDELER FRA VANGBO A/S

illustrasjon

STOR FUSJON: RMIG KJØPER MEVACO

illustrasjon

Rask tilkobling av rundledere

illustrasjon

Pressemelding fra Rittal - Nytt kjøleaggregat hos SKF forbedrer energieffektiviteten

illustrasjon

Søken om kunnskap om og beskyttelse av det siste kjente uutnyttede marine økosystemet - mesopelagiske arter

illustrasjon

TESS og Mascot åpner Megastore på Kokstad

illustrasjon

Sagautomat fra Nordic Supply System AS

illustrasjon

Nettbutikken med eksosdeler! Vangbo.no

illustrasjon

Inneklimaseminar i Molde 24. april

illustrasjon

Kabelgrep

illustrasjon

Ny Rittal Edge Data Center konfigurator fra Rittal

illustrasjon

R. STAHL TRANBERG Celebrates First BlueLine Lighting Order

illustrasjon

Nytt spesialkar for lagring og rensing av muslinger, østers, skjell og andre skalldyr

illustrasjon

Utvidet samarbeid med Siemens

illustrasjon

Stofnfiskur har fått fornyet godkjenning av eksport av rogn til Chile

illustrasjon

Fresvik Produkt med påskehilsen og åpningstider for påsken

illustrasjon

Treårsavtale med TechnipFMC

illustrasjon

Ensilasjetanker fra Momek PTN

illustrasjon

Stor interesse for BJØRDAL produkter til Akvakultur og Oppdrettnæringen

illustrasjon

Produktnyhet fra Preplast Industrier AS

illustrasjon

Utstillerlisten for Nor-Fishing er publisert

illustrasjon

Flest ulykker blant sjarkfiskerne

illustrasjon

Brødrene Dahl og Optimera samles i felles konsern

illustrasjon

Nordic Flekkemaskin for salt- og klippfiskproduksjon

illustrasjon

Husk å ta med deg siste utgave av PiscusNytt og Kystmagasinet på Aquanor 2017

illustrasjon