Rekordår for norske fartøy

Illustrasjon artikkel

Omsetningen i Norges Råfisklags distrikt endte på 7,9 milliarder kroner i 2014, opp fra 6,3 milliarder i 2013. Norske fartøy sto for nesten 6,5 milliarder kroner.

Omsetningen på 6,5 milliarder kroner den høyeste noen sinne, både i løpende kroner og i rell verdi. For å finne forrige toppår, må vi helt tilbake til 1998.

Det ble omstatt totalt 532 000 tonn torsk fra norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklags distrikt i 2014. Verdien på torsken var 4,8 milliarder kroner, og er det høyeste torskekvantumet som er registrert hos Norges Råfisklag noen sinne.

Besøk Kystmagasinet for mer informasjon.