Færre fiskere og fiskefartøy

Illustrasjon artikkel

Norge eksporterte fisk og sjømat som aldri før i 2014, men antallet fiskere og fartøy sank i rekordåret.

Foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling viser at både antall fiskere registrert i fiskermanntallet og antall fiskefartøy registrert i merkeregisteret er redusert med 3 prosent i løpet av 2014.

Samme undersøkelse viser at fangst per fisker har økt kraftig.

Les mer på Kystmagasinet.no