Fiskerihavner vurderes overført til kommunene

Illustrasjon artikkel

Fiskerihavner er viktig for den lokale næringsutviklingen, og nå vurderer regjeringen å overføre ansvaret for havnene fra staten til kommunene.

Eierskapet til havnene ligger allerede i kommunene, men ansvaret for utbygging og vedlikehold ligger hos Kystverket.

- Fiskerihavner er mange steder viktig infrastruktur for sjømatnæringen. Derfor vurderer vi å endre innretningen på virkemiddelbruken og forvaltningsansvaret. At Nærings- og fiskeridepartementet vil kunne få ansvaret, betyr at fiskerihavner løftes ut av transportpolitikken og forvaltes som en del av næringespolitikken. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å kunne se den samlede fiskeripolitkken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Les mer på regjeringens hjemmesider.