Innovasjonsprisen 2015

Illustrasjon artikkel

På 18. august, Aqua Nors første dag, deler Stiftelsen Nor-Fishing ut Innovasjonsprisen 2015.

Siden 2003 har Stiftelsens styre bidratt med 1,3 millioner NOK til forskning og utvikling av utstyr og tjenester til havbruk fiskerinæringen, både nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfrist for å være med i konkurransen om NOK 100.000 er første juni. Tidligere vinnere har gitt tilbakemelding om at prisen har vært sterk motivasjon for videre forskning og utvikling, og at prisen har gitt oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer på Stifelsen Nor-Fishings hjemmesider.