Sterk sjømateksport i februar

Til tross for en nedgang sammenlignet med februar i fjor, eksporterte Norge langt mer sjømat i februar i år enn normalt for denne måneden.

Det totalet tallet for norsk sjømateksport i februar var 5,1 milliarder kroner. Nedgangen på seks prosent fra februar i fjor skyldes, i følge kommunikasjonsdirektør i Norges sjømatråd Geir Bakkevold, en noe lavere laksepris. Ekstremvær har også ført til lavere volum.

Lakseeksporten økte med 80 millioner kroner sammenlignet med februar i fjor, og endte på 3,3 milliarder kroner. ørret, sild og makrell hadde en nedgang i eksporten, det samme gjelder klippfisk, saltfisk og fryst torsk. Fersk torsk hadde en solid økning med 18 millioner sammenlignet med februar i i fjor.

Les mer på Sjømatrådets hjemmesider.