Stor suksess for Sterners matprosess for slambehandling

Illustrasjon artikkel

Etter den vellykkede installasjonen hos Flatanger Settefisk har Sterners MAT-prosess virkelig fått stor oppmerksomhet i bransjen. Sisomar i Fauske har nå kjørt i gang sitt anlegg og de første kiloene med tørt og lagringsstabilt slam ble produsert i midten av april. Vi ser frem til å følge dette anlegget videre.

Det er i første kvartal 2016 tegnet ytterligere 2 kontrakter for levering høsten 2016. Både Salmar Troms og Lødingen Fisk har vist oss tillit og vi ser frem til å sette i gang med disse prosjektene.

Interessen har vært upåklagelig og vår pilotcontainer har vært i hyppig bruk langs kysten. Vi er i god dialog med flere anlegg og det er også mottatt interesse fra utlandet.

 

Litt om prosessen vår:

MAT-prosessen konsentrerer spylevann fra filtrering av avløpsvann fra settefiskanlegg til en lagringsstabil masse med over 90 % TS. Det unike med løsningen er nettopp at den stabilt genererer over 90 % TS. Slammet vil da ikke lenger dekomponere og forårsake luktproblemer. Dermed kan anlegget lagre dette i storsekker inntil man kan fylle en bil for borttransport.

Vi dokumenterer også den totale rensegrad over anlegget ved hjelp av en massebalanse. Vel så viktig som fokus på tilstrekkelig tørrstoffinnhold er kontrollen på at rejektvannsstrømmene i prosessen ikke fører til at utslippstillatelsen overskrides.

Prosessen krever ca en og en halv times tilsyn per dag, er svært energieffektiv og har vist seg å generere svært stabile resultater.   

ønsker du å vite mer – kontakt øyvind Thorsen – 93 03 97 17

 

 

Med vennlig hilsen
Sterner AS­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

øyvind Thorsen­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Salgsingeniør­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Dir. tlf. 93 03 97 17­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
E-post: ot@sterneras.no­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­