I juli går et nytt PiscusNytt i trykken

Illustrasjon artikkel

Som de foregående utgavene av PiscusNytt vil neste utgave være spekket av gode artikler og interessant informasjon for våre medlemmer.

Nytt PiscusNytt på vei

Bladet distribueres til alle våre medlemmer, digitalt til fiskerinæringen i tillegg til fri distribusjon på nor fishing i Trondheim i August, Magasinet har lang levetid, og leses av beslutningstakere i fiskeribransjen. 

Er du ikke medlem av Piscus? Ta kontakt for informasjon om medlemskap og PiscusNytt.

 

Her kan du lese forrige utgave