20 års markeringen for tilsetning av vannglass til klekkerier, smolt, stamfisk og elver ble passert i 2015

Illustrasjon artikkel

Der er nå 21 år siden det første smoltanlegget startet med vannglass (natriumsilikat) til forbedring av vannkvaliteten. Siden en forsiktig start i 1995 er det nå 60 brukere til sammen innen klekkerier, smoltanlegg, stamfisk og forskningsstasjoner fra Vest-Agder til Finnmark. Det betyr at 100 millioner fisk får en bedre vannkvalitet hver dag.

Bilde BIM Norway AS

Hvorfor vannglass?

Felles for alle anlegg før oppstart med vannglass var svekket eller død fisk på grunn av aluminium, jern, kobber på gjellene eller lav pH i karet eller ved stor dødelighet ved utsett til sjø.

Antall:

Hvis hvert anlegg har 1 millioner fisk i gjennomsnitt i produksjon i løpet av året blir det til sammen over 1 milliarder smolt som er behandlet med vannglass i løpet av de siste 21 år. Fra elvene har vi ikke tall for hvor mange fisk som blir behandlet.

Bilde BIM Norway AS

Gevinst og kostnader over 21 år:

Hvis det er 5 % flere fisk som overlever ved bruk av vannglass så gir dette 50 millioner fisk til NOK 8 pr. stk. eller NOK 400 millioner i gevinst. For å oppnå dette ble det levert vannglass for NOK 3,2 millioner.

Dokumentasjon:

Vi har siden 1991 samarbeidet med NIVA, Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Direktoratet for Naturvitenskap (DN) og utført en rekke fullskalaforsøk for å se på virkning av vannglass alene, vannglass pluss sjø, vannglass og kobber.  Her viser analyser av fiske gjeller, blodplasma og hematokrit at fisken får bedre levevilkår ved tilsetning av vannglass til råvannet.

Hvordan:

Vannglasset forbinder seg med giftige tungmetaller som aluminium, kobber og jern i råvannet og danner ufarlige forbindelser.  Denne reaksjon er umiddelbar ved riktig innblanding av vannglass, og selv skadet fisk kan gjenvinne styrke etter en alvorlig utfelling av tungmetaller på gjellene.

Grensenivåer flyttes nedover:

Grensene for hva som er giftig nivå av metaller og som kan akkumuleres på gjellene er dessverre blitt lavere.  Dermed øker antatt anlegg som kan ha nytte av vannglass.

Endring av vannkvaliteten:

Det er særlig ved snøsmelting, mye regn, vannkilde fra innsjø som snur to ganger i året, bruk av sjø, eller tilsvarende som endrer vannkvaliteten rask at vannglasset gir beskyttelse og avgifter vannet.

Tiltak:

Normalt doseres en preventiv lavere dose hele året med økning av doseringen når vannkvaliteten blir merkbart dårligere.

Brosjyre og starthjelp:

BIM har utarbeidet en brosjyre som viser hvorfor og hvordan vannglass skal doseres for å få best mulig virkning. Vi gir råd om lagring, valg av doseringsutstyr og mengde vannglass som behøves for avgiftning av vannet ved ulike råvannskvaliteter.

                                                    

Anders Haavik

BIM Norway AS