Nyhet fra Filtra AS: MILJØVENNLIG UV VED BRUK AV LAMPEREGULERING

Illustrasjon artikkel

Med bruk av lamperegulering vil en kunne redusere strømforbruk med opptil 50 % ved lavt vannforbruk (gjennomstrømning).

Det er mulig å regulere effekten manuelt eller automatisk for å oppnå ønsket UV desinfisering ved hjelp av PLS (Programmerbar Logisk Styring), berøringskjerm og en ny generasjon lampedrivere. 

 

Les hele nyheten her