Naturen

NATURren avløpsanlegg for fosforfjerning er et plassbygd biologisk/kjemisk renseanlegg,

NATURren avløpsanlegg for fosforfjerning er et plassbygd biologisk/kjemisk renseanlegg, hvor avløpsvannet vanligvis renses ved horisontal strømning gjennom et vannmettet filter. Anlegget består av et forfilter og et hovedrensetrinn (våtmark). Avløpsvannet renner gjennom en slamavskiller og pumpes videre til et forfilter (domer). Her fjernes organisk stoff fra avløpsvannet. Les mer på hjemmesiden

Viser resultat etter treff i "Naturen" Registrer bedrift

Kingspan Water & Energy AS

33 43 03 50 - Gåserødv. 11, 3158 Andebu

Med over 30 års erfaring innenfor sjø- og landbasert oppdrett har vi kunnskap ...


Valvoline Oil As

64 83 52 00 - Industriv. 27B, 2020 Skedsmokorset


Vis alle treff for Naturen